نرم افزار صندوق وام آرتین توسط جمعی از کارشناسان مالی و نرم افزار شرکت راهکار آرتین جهت تسهیل امور مربوط به صندوق های وام طراحی و تولید گردیده و به خوبی می تواند نیازهای مطرح در انواع مختلف این صندوقها از جمله سازمانی (پرسنلی) ، موسسات قرض الحسنه و غیره را پاسخ دهد  . در ادامه با برخی قابلیتها و امکانات این نرم افزار به طور اجمالی آشنا خواهید شد.

.

امکانات بخش پرداخت وام

تعریف انواع وام

ثبت اطلاعات وامها بهمراه جزئیات

انتخاب ضامن وام

انتخاب حساب بانکی پرداخت وام

امکان تعیین سود و کارمزد

امکان ثبت اطلاعات وامهای استقراری

امکان تسویه وام

نمایش آخرین وضعیت وام

نمایش ریز اقساط و وضعیت پرداختی هر قسط

صدور سند حسابداری اتوماتیک و مشاهده سند ثبت شده

تایید وام

ارتباط با فرم دریافت و پرداخت و ثبت پرداخت برای وام به شکل نیمه اتوماتیک

انتخاب و نمایش پرداخت مربوط به وام

امکان محاسبه مبلغ و تاریخ تمام یا بخشی از اقساط به صورت اتوماتیک

دریافت اقساط (باز پرداخت)

امکان دریافت دسته ای و تکی اقساط

انتخاب دریافت مربوطه

تایید دریافت

امکان دریافت تمام یا بخشی از قسط

امکان افزودن جريمه به مبلغ قسط

صدور سند حسابداری اتوماتیک و مشاهده سند ثبت شده

دریافت و پرداخت :

تعريف شعب بانک

تعريف حسابهاي بانکي

ثبت کلیه دریافت و پرداختهای بانکی

چک پرداختی

چک دریافتی

اعلامیه واریز

اعلامیه برداشت

حسابداری 

تعریف دوره های مالی

تعريف حسابهاي کل و ارتباط با تفصيلها

صدور سند اتوماتيک براي عمليات پرداخت وام و دریافت اقساط

ثبت و تاييد سند حسابداري دستي

امکان ثبت سه سطح تفصیلی برای هر حساب کل

تفکیک اسناد در دوره های مالی تعریف شده

کنترل اسناد پس از صدور سند اختتامیه در دوره های مالی مختلف

صدور اتوماتيک سند اختتاميه

صدور اتوماتيک سند افتتاحيه

گزارشات متنوع مالی و حسابداری در نرم افزار صندوق وام

گزارش آخرین وضعیت وامها

گزارش وضعیت وامها در تاریخ

گزارش تراز کل

گزارش تراز کل و تفصیلی

گزارش دفتر کل  و تفصیلی

گزارش وضعیت وامهای پرداختی و اقساط دریافت شده

گزارش وامهای پرداخت شده به تفکیک مبلغ

گزارش وامهای پرداخت شده به تفکیک نوع وام

گزارش دریافت و پرداخت

امکانات عمومی

تعریف اشخاص و اطلاعات تماس جهت استفاده در فرم های دیگر

تعریف کاربر و تعیین کلمه عبور

تعیین حقوق دسترسی برای انجام عملیات های مختلف در سطح نرم افزار ذخیره مشاهده حذف و …..

جستجوی ساده ، امکان جستجوی ساده در نرم افزار درسطح همه فیلدهای موجود در لیست .

جستجوی کامل و پیشرفته ، امکان جستجوی کامل و پیشرفته با حالت های مختلف به تفکیک فیلدهای مختلف موجود در لیست .

امکان ارسال لیست ها به اکسل .